Τρίτη, 3 Μαρτίου 2015

Επίσκεψη στο Nicosia Dog Shelter για εισφορά από το Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2015