Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2014

Το Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών κοντά στους κατοίκους του Μαθιάτη, Σάββατο 1 Μαρτίου 2014Συμπαραστάθηκα στους κατοίκους του Μαθιάτη στην εκδήλωση διαμαρτυρίας για την ανέγερση κτηνοτροφικής μονάδας στην περιοχή. Η εκδήλωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 1 Μαρτίου με πορεία από την εκκλησία του Αποστόλου Βαρνάβα και  κατέληξε στην περιοχή ανέγερσης της μονάδας.

Πρέπει επιτέλους να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα των απλών πολιτών και να σταματήσει η προνομιακή μεταχείριση των όποιων μεγαλοσυμφερόντων, που πλήττει επιπλέον και το περιβάλλον.
Δεν υπάρχουν σχόλια: