Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2010

Συνάντηση με Ευρωβουλευτές – Μέλη της Ομάδας Επαφής Υψηλού Επιπέδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις σχέσεις με την Τ/Κ κοινότητα, 3 Φεβρουαρίου 10

Δεν υπάρχουν σχόλια: